Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium

Orosháza, 5900 Táncsics u. 2-4 Tel: 30/321-1661 FAX:06-68-416-515
Email: tancsics@tancsicsoh.hu

Kedves Szülők!
A 2024/2025. tanévre történő beiratkozás időpontja: 2024. június 26. (szerda)
A beiratkozáshoz szükséges adatok előzetesen, a KRÉTA rendszeren keresztül is megadhatók az intézmény számára, gyorsítva ezzel a középfokú intézménybe történő beiratkozás folyamatát. A szülőknek az előzetes, elektronikus adatbeküldésre 2024. június 19. és 2024. június 26. közötti időszakban van lehetősége.
Tájékoztató : Letöltés

Igazgatói köszöntő

„Hagyomány és megújulás”

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A gimnáziumi képzés a 2022/23-as tanévben ünneplte 90. évfordulóját. Joggal mondhatjuk, hogy a Táncsics Gimnázium egy nagy múltú, a hagyományokat tisztelő intézmény.

Emellett olyan iskola, mely a 21. század igényeire válaszol, folyamatosan megújul.

Mit nyújtunk tanulóinknak annak érdekében, hogy sikeresen megállják helyüket a felsőoktatásban, illetve a munkaerőpiacon?

Korszerű ismereteket, változatos munkamódszereket, használható nyelvtudást, digitális kompetenciákat, környezettudatos és egészségtudatos nevelést.

A tehetséggondozás különösen nagy hangsúlyt kap intézményünkben. Számos kiváló versenyeredmény, kiemelkedő felsőoktatási felvételi arány, sikeres életpálya igazolja, hogy a befektetett munka megtérül.

Kiválóan felszerelt és felújított, igényes környezetben tanulhatnak tanítványaink.

Elmondhatjuk azt is, hogy a Táncsicsban mindig történik valami. Gólyatábor, tanulmányi kirándulások, terepgyakorlatok, színházlátogatások, diáknapok, sportesemények színesítik a diákéletet.

Tehetségprogramunkban a leendő gimnazistákra is gondolunk, az „Ifjú Tehetségek” foglalkozásain segítjük a nyolcadikos diákok felkészülését a központi felvételi vizsgára. A Kaáli Természettudományos Tehetséggondozó Műhelyben pedig az általános iskolákkal való együttműködés keretein belül hetedikes, nyolcadikos diákok ismerkedhetnek a tudomány világával, illetve az iskolával.

A Táncsics nyitott, eredményes, sokszínű iskola. Mindezekért érdemes itt továbbtanulni!

Árusné Erős Krisztina 
igazgató

A régió legnagyobb, egyik legeredményesebb és legszínesebb középiskolájává nőtte ki magát a Táncsics. Az intézményben érettségizettek száma csaknem tizenegyezer fő, mely egy kisváros lélekszámával vetekszik. A diaszpórát zömében sikeres, sőt világhírű tudósok, művészek, sportolók és szakemberek alkotják.

 

Évek óta országosan kiváló tanulmányi, szakmai és sporteredményeket érnek el tanítványaink. Többen az olimpiai reménységeket támogató Heracles Program résztvevői, de a nemzeti szellemi olimpiai válogatókon is szerepelnek tanítványaink. Mindig nagy gondot fordítottunk a tehetségek felismerésére, fejlesztésére és a felzárkóztatásra is. Munkánk eredményességét mutatja, hogy a hozzáadott pedagógiai érték alapján az országos 19. helyen áll az iskolánk. Tanulóink kiváló teljesítményének köszönhetően a Szegedi Tudományegyetem bázisiskolájává válhattunk. 2011 óta a Szegedi Tudományegyetem bázisiskolái között elsőként kaptuk meg a „Rezidens iskola” státuszt. Az egyetemmel közösen tehetségprogramot működtetünk. A sportegyesületekkel közösen megteremtettük a feltételeket a MOB köznevelési típusú sportiskolai programjához, amely 2007 óta működi intézményünkben.

 

Kiválóan felszerelt és felújított, igényes környezetben tanulhatnak tanítványaink. Az iskola szolgáltató rendszere a régióban az egyik legszínesebb. Iskolapolgári jogon jár az internetezés, és tanulóink megszerezhetik az Európa-szerte elfogadott ECDL informatikai bizonyítványt, valamint a DSD - német nyelvdiplomát. NYAT és FAT akkreditált angol nyelvvizsga-központunkban szakmai nyelvvizsgát is szerezhetnek. Iskolánk emelt szintű érettségire is felkészíti tanítványait és emelt szintű vizsgaközpontként is működik. Az idegen nyelvi oktatást anyanyelvi lektorok támogatják. Aktív részesei vagyunk az európai tanár-diák mobilitási programoknak. Diáktanyánk a Zemplén vadregényes vidékén jól szolgálja az erdei iskolai programot, tanulóink és tanáraink aktív pihenését. Az öregdiák baráti kör (Vinculum Egyesület) ezer szállal kötődik az iskolához, számos rendezvényével színesíti a kulturális életet. Az öregdiákok által létrehozott alapítványok elismerik és támogatják a tanulók és tanárok eredményeit. Pályázatokon keresztül, illetve a partnerkapcsolataink alapján külföldi tanulmányi ösztöndíjakat is elnyerhetnek tanítványaink. A TÁNCSICS STÚDIÓ a média rejtelmeibe kalauzolja a diákokat, kiváló gyakorló hátteret jelent a szakképzésben. Tanítványaink több hazai és európai diákfilmes fesztiválon értek el kimagasló eredményeket. A tanstúdióban, tanár-diák kooperációban szép számmal születtek oktatófilmek, saját fejlesztésű digitális tananyagok.

 

Színes diákélet jellemzi iskolánkat, melynek szervezését a diákönkormányzat végzi. A diákság legnagyobb rendezvénye a gólyatábor és gólyaavató, az áprilisi Táncsics Napok rendezvényei.

 

A Táncsics nyitott, demokratikus, eredményes iskola. Mindezekért - úgy gondolom - érdemes itt továbbtanulni.