Belépés a virtuális tárlatra
Az eszközökről
Eszköz index
Vissza a Táncsics főoldalra
Alkotók


"Mindenki, aki csak embernek született,

ugyanazon magasztos célra jött a világra,
hogy ember legyen, ez azt jelenti: eszes lény."


Johannes Amos Comenius

A tárlat rövid története

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium fizika szertára sok régi, értékes, s egyben szemet gyönyörködtető eszközt őriz. Az intézmény két lelkes fizika szakos tanára, Katona Debreczeni Gizella tanárnő vezetésével, s néhány tanuló segítségével összegyűjtötte azokat a kiállításra érdemes tárgyakat, amelyekről méltán mondhatjuk, hogy nagy kár lenne a szekrények polcain, elrejtve porosodniuk. Sokkal méltóbb helyen vannak ezek a szemléltető eszközök ott, ahol bárki megtekintheti, s megcsodálhatja, nem csak mint oktatástörténeti érdekességet, hanem mint a kézműves munka remekeit is.

A tanárnő munkája nyomán a kiválogatott eszközök, új életre keltek. A gondos tisztogatás mellett, minden eszköz funkciója is felderítésre került

A Hídvégi Aladár fizika előadó előterében álló tíz polcos szekrény minden polcán, egy-egy QR kód segítségével elérhetőek a tárgyakra vonatkozó leírások, eszköztörténeti érdekességek. Mindez megtekinthető a "Virtuális tárlat" menüpont alatt is.


Az eszközökről

A kiállításon megtekinthető eszközök látványukkal is felkeltik a természettudomány története iránti érdeklődést. Legalább ilyen érdekes lenne tudni, hogy ezek, a sok esetben száz éves, vagy annál is idősebb eszközök, miként kerültek abba az intézménybe, amely tanfolyami elindulását tekintve is legfeljebb 1933-ra teheti születését.
Szép szokás volt, s a múlt században is hosszú ideig méltán fennmaradt, hogy minden évben, minden rangosabb oktatási intézmény, évkönyvben tette közzé elért eredményeit, tanulói végzett munkáját, s mindeközben szívesen emlékezett meg a könyvtárak és szertárak gyarapodásáról is.
Így történt ez az akkor még  Orosházi Evangélikus Gimnáziumnak nevezett intézményben is. A gimnáziumi oktatás Orosházán 1933-ban indult el, gimnáziumi tanfolyam formájában.
A fennmaradt évkönyvek alapján a fizika szertár kezdeti történetéről a következőket sikerült kideríteni. Az első megtalált bejegyzés az 1938-39. tanévről szól.

1938-39. tanév

Fizika szertárunk berendezésénél célunk az volt, hogy a III. osztályos fizika kísérleti alapon való tanításához szükséges eszközök rendelkezésünkre álljanak. Ez a cél a tanfolyam átvételével azzal bővült, hogy lehetőség szerint a magasabb osztályos fizika kísérleti tanításához szükséges tanszereket is előállítsuk.
Teljesen új szertárt kellett készítenünk, a múlt tanévről csak az eszközök házi készítéséhez szükséges műhelyfelszerelés és a filmvetítőgép filmtekercsekkel volt meg. Jelentékeny összeget fordítottunk kész eszközök vásárlására, igen sok eszközt készített házilag a szertáros szaktanár, ajándékszereket kaptunk a budapesti és szarvasi ev. gimnáziumokból, az Orosházi Gimnáziumbarátok Egyesületétől, míg a magánosok ajándékai közül Péterfia Zoltán 240 P értékű ajándéka emelkedik ki.
Szertárunk jelenlegi állományában mindazokat a szereket tartalmazza, amelyek alsó osztályos fizika tanításához szükségesek, sőt magasabb fizika tanításához szükséges szerekkel is rendelkezünk.
Az alábbi kimutatásban nem szerepel a rendelés alatt álló modern, 400 pengő értékű légszivattyú. A szertár külön helyiségben van elhelyezve, amely tanári munkaszobának is alkalmas.
A szertár jelenlegi értékállománya következő:
Vétel útján 136 drb. 778,16 P értékben.
Házi készítés 36 drb. 422,50 P értékben.
A budapesti ev. gimn. ajándéke 18 drb. 524 P értékben.
A szarvasi ev. gimn. ajándéka 10 drb. 259 P értékben. Az Orosh. Gimnbar. Egyes. ajánd. 54 drb. 318.20 P értékben.Péterfia Zoltán ajándéke 16 drb. 240 P értékben. Mások ajándéka 3 drb. 11.8 P értékben.
Összesen 273 drb. 2553,66 P értékben.
Bencsik István szertárőr.

Bencsik István
a fizika szertár őre

1939-40. tanév

A fizika szertár gyarapításánál célunk volt a III. osztályban bevezetett új tankönyv anyagának megfelelő kísérleti eszközök beszerzése és a VII. és VIII. osztály fizika akadálytalan tanításához szükséges eszközök fokozatos beszerzése.
Évi beszerzésünk legértékesebb darabjai egy modern 0,002Hgmm ritkítással dolgozó légszivattyú és egy 12 Voltos 120 wattos egyenáramú dinamó.
A szertár ez évi gyarapodása a következő:
Vétel útján: 18 db 665,80 P értékben
Ajándék: 5 db 118 P értékben

Az ajándékozóknak: Péterfia Zoltán tanárnak, Farkas Dezső elektrotechnikusnak és a III.osztály fizika gyakorlatra járó tanulóinak ezuttal is köszönetet mondunk.

A szertár állománya 294 db tanszer 3205 P értékben.
Bencsik István szertárőr.

Péterfia Zoltán
tanár, adományozó

1940-41. tanév

A szertár gyarapításának lendülete ez évben alább hagyott, mert állandóan várható a mezőgazdasági középiskolának az átvétele, amikoris az egyesített szertárak szükségleteinek számbavétele után tervszerűen lehetett volna a fejlesztést tovább folytatni.
Így csak a legszükségesebb kiegészítést csináltuk meg.
Ezévi gyarapodás:
Vétel útján: 53 drb. 460,20 pengő értékben.
Ajándék útján: 2 drb. 25 pengő értékben.
Összesen 55 drb. 485,20 pengő értékben.
A szertár jelenlegi állománya 349 drb. 3662,86 pengő értékben.
Bencsik István szertárőr.

Az Orosházi Gimnáziumbarátok Egyesülete megalakulása. A gimnáziumi tanfolyam évkönyve 1935.
A következő évek évkönyveiben már nem találhatóak szöveges beszámolók a szertárak helyzetéről, csak egy -egy táblázatban emlékeznek meg a gyarapodásról, s az akkor darabszámról, értékről.
1941-42. tanév
Mennyiség és természettani szertár. Gyarapodás: 3 darab, 100 pengő értékben.
Állomány összesen: 352 darab, 3750, 86 pengő értékben.
1942-43. tanév
Mennyiség és természettani szertár. Gyarapodás: -
Állomány összesen: 352 darab, 3750, 86 pengő értékben.
1943-44. tanév
Mennyiség és természettani szertár. Gyarapodás: 2 darab, 24,20 pengő értékben.
Állomány összesen: 354 darab, 3774,20 pengő értékben.


A kiállítás létrejöttében közreműködtek

Ötlet, eszközválogatás, restaurálás, ismertető szöveg összeállítása:

Katona Debreczeni Gizella okleveles fizikus, fizika szakos középiskolai tanár

Fényképek:

Katona Debreczeni Gizella fizika szakos középiskolai tanár

Közreműködők:

Kulcsár László Tibor informatika szakos tanár
Kulcsár Anna Helga nyolcévfolyamos gimnáziumi tanuló
Magony Petra nyolcévfolyamos gimnáziumi tanuló

Webszerkesztés:

Kiss Martin informatika tagozatos gimnáziumi tanuló

Belépés a virtuális tárlatra


1. polc (1-2. eszköz)
2. polc (3-5. eszköz)
3. polc (6-9. eszköz)
4. polc (10-14. eszköz)
5. polc (15-20. eszköz)

6. polc (21-25. eszköz)
7. polc (26-27. eszköz)
8. polc (28-32. eszköz)
9. polc (33-35. eszköz)
10. polc (36-39. eszköz)


A minitárlaton szereplő eszközök jegyzéke:

1. Cross-féle vákuum-skála

2. Szikrainduktor

3. Forgótekercses Deprez-D'Arsonval rendszerű egyetemes mérőműszer

4. Elektroszkóp

5. Pszichrométer

6. Kétréses Crookes-cső (1906)

7. Öblös Crookes-cső, lumineszkáló virágcsokorral

8. Spirális alakú Geissler-cső

9. Radiométer

10.Acélabroncsok

11. Watt-féle centrifugális szabályzó

12. Watt-féle centrifugális szabályzó

13.  S’Gravesande-féle készülék

14. Declinatorium és inclinatorium

15. Crookes cső

16. Tojás alakú Crookes-cső

17. Máltai keresztes cső

18. Braun cső

19. Kis Röntgen-cső

20. Nagy Röntgen-cső

21. Csúszó ellenállás

22. Morse-féle távíró-modell

23. Izzólámpa

24. Izzólámpa

25. Ködfénylámpa (parázsfénylámpa)

26. Homorú és domború tükrök

27. Sztereoszkóp

28. Távcső modell

29. Készülék az Arkhimédész törvény igazolására

30. Rézedények

31. Ajaksíp

32. Hangvilla

33. Tara-mérleg